Logo
Logo
Logo
Aktualności
5th Kaohsiung International Invention and Design Expo (kide) 2018

W dniach 7-9.12.2018 r. Pan Jacek Wawrzynowicz - Kierownik projektu InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką realizowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. DIALOG wziął udział w międzynarodowych targach "5th Kaohsiung International Invention and Design Expo (kide) 2018", które odbyły się w Kaohsiung na Tajwanie.

13.12.2018
Promocja projektu InnCOM_PULS na portalu internetowym "Forum Przedsiębiorczości"
Artykuł promocyjno-informacyjny na temat konferencji podsumowującej wyniki projektu pn. InnCOM_PULS – instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką, realizowanego przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. Dialog, ukazał się na portalu internetowym Forum Przedsiębiorczości - dodatku Dziennika Gazety Prawnej.
27.11.2018
KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA WYNIKI PROJEKTU INNCOM_PULS

W dniu 21.11.2018 r. w Hotelu Ikar w Poznaniu odbyła się Konferencja podsumowująca wyniki projektu pn. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką realizowanego przez CIiTT UPP w ramach programu MNiSW pn. Dialog.

26.11.2018
VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA POROZUMIENIA AKADEMICKICH CENTRÓW TRANSFERU TECHNOLOGII (PACTT)

W dniach 21-23.11.2018 r. w Hotelu Ikar w Poznaniu odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT). Organizatorem Konferencji było Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii, a gospodarzem Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

26.11.2018
Publikacja książki „Proces komercjalizacji wyników B+R. Wybrane zagadnienia prawne” autorstwa radcy prawnego CIiTT UPP dr Izabeli Pietrzak-Abucewicz
W wyniku projektu pn. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką realizowanego przez CIiTT UPP w ramach programu MNiSW pn. Dialog ukazała się publikacja autorstwa radcy prawnego CIiTT UPP dr Izabeli Pietrzak-Abucewicz pn. „Proces komercjalizacji wyników B+R. Wybrane zagadnienia prawne”.
25.11.2018
International Invention Show INOVA 2018 ZAGREB
W dniach 14-17.11.2018 r. zespół projektu InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką realizowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. DIALOG wziął udział w międzynarodowych targach "International Invention Show INOVA 2018 ZAGREB", które odbyły się w Zagrzebie w Chorwacji.
19.11.2018
O projekcie

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu realizuje projekt o numerze umowy 0014/DLG/2016/10 pt. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką realizowany w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. DIALOG.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
 

  1. Budowanie relacji - sesje coachingowe w dialogu nauka-biznes.
  2. Model relacyjny nauka – biznes w procesach komercjalizacji technologii – diagnoza i rekomendacje.
  3. Przygotowanie i promocja ukierunkowanych sylwetek kompetencyjnych studenta, doktoranta i pracownika naukowego.
  4. Opracowanie i wdrożenie aplikacji IP_PULS – narzędzie komunikacji w zarządzaniu operacyjnym własnością intelektualną i procesami komercjalizacji.
  5. Opracowanie i wdrożenie wirtualnego portalu InnCOM_PULS – model otwartych innowacji jako miejsce dokonywania transakcji, promocji i wymiany doświadczeń.
  6. Analiza i rekomendacje zmian w zakresie uwarunkowań prawnych komercjalizacji - dialog legislacyjny.
  7. Opracowanie i ewaluacja metodyki benchmarkingu i doskonalenia procesów komercjalizacji - dialog centrów transferu technologii.
  8. Metodyka prezentacji technologii oraz przygotowania dokumentacji technologicznej do transakcji – dialog ofertowy.
  9. Dyseminacja najlepszych praktyk w komercjalizacji innowacyjnych technologii – dialog upowszechnieniowy.

   

Biuro Projektu

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 52, 60-627 Poznań

tel. 61 846 62 63

e-mail: inncom@up.poznan.pl

 

 

Kontakt
 
61 846 62 63
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Projekt nr 0014/DLG/2016/10 pt. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką w ramach programu DIALOG Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 52, 60-627 Poznań
tel. 61 846 62 63
e-mail: ciitt@up.poznan.pl
www.ciitt.up.poznan.pl
CliTT